بیماریهای اتوایمیون یا خودایمنی

بیماریهای اتوایمیون یا خودایمنی هنگامی که دستگاه ایمنی بدن اشتباها” به خود بدن حمله کند اتفاق می افتد و می‌توانند اندام‌ها و بافت‌هایی از جمله گلبول‌های سرخ خون، عروق خونی، غده تیروئید، لوزالمعده، عضلات، مفاصل و پوست را درگیر کنند.
تمامی کسانی که برای معاینات بدو استخدام به مراکز طب کار مراجعه می کنند در صورت داشتن این بیماری و مصرف برخی داروها باید پزشک خود را در جریان بیماری قرار دهند تا هنگام‌ نظردهی نهایی و تعیین تناسب شغلی این بیماری مدنظر قرار گیرد.

دیدگاه ها