آسیبهای اسکلتی عضلانی شایع در شغل دندانپزشکی

آسیبهای اسکلتی عضلانی شایع در شغل دندانپزشکی:

1-دردهای عضلانی
احساس درد و ناراحتی و کوفتگی درعضلات گردن، شانه و بازو و کاهش محدوده حرکتی

2-اختلالات در ناحیه ستون فقرات
دیسکوپاتی ها و انحرافات ستون فقرات به علت پوزیشن های نادرست و طولانی مدت

اسپوندیلوزیس (spondylosis) گردنی:
کرختی و سفتی یا دردهای مداوم و مزمن در ناحیه گردن و شانه همراه با سوزش وخارش ، آرتروز و ورم مفاصل

3-اختلالات دست و مچ
به دلیل انجام حرکات سخت و مکرر با مچ دست، فشارهای فیزیکی وارده بر اعصاب انگشتان، استفاده طولانی از وسایلی که حرکات ارتعاشی دارند و ناکافی بودن استراحت بین کاری

بیماری دکرون(Dequervain Diseas):
احساس درد در شست یا محدوده مچ زمانی که شیئی را در دست می گیرند

بیماری تنوسینویت (Tenosynovities Disease) :
احساس درد در انگشت هنگام حرکت و بخصوص لمس کردن ابزار

سندرم کارپال تونل(Carpal Tunnel Syndrome):
بی حسی و کرختی دست یا انگشتان و نهایتاً درد و بد شکلی دست

لازم به ذکر است این عناوین همگی ناشی از شغل به تنهایی نیستند و وجود فاکتور ژنتیک در ایجاد برخی از این رخدادها می تواند بر عامل شغل غالب باشد.

نتایج مقالات نشان داده است اقداماتی چون آموزش دندانپزشکان در زمینه خطرات و مشکلات ناشی از کار، نحوه صحیح انجام کار و برنامه ریزی برای استراحت های کاری، ورزش و تمرینات مناسب در کاهش بروز این مشکلات موثر می باشد.

دیدگاه ها