دسته: مقالات بهداشت حرفه ای

آسیب های اقتصادی شغلی ناشی از کرونا و خطر ورشکستگی کارگاههای کوچک

آسیب های اقتصادی شغلی ناشی از کرونا و خطر ورشکستگی کارگاههای کوچک

شیوع بیماری کرونا در کشور، با کسادی بسیاری از مشاغل، بخش اعظمی از کارگران روزمزد مانند کارگران ساختمانی را از کار بیکار کرده است. بسیاری از کارگاهها با ااعمال قوانینی مانند بخشودگی مالیاتی، معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، کاهش هزینه…


علائمی که در ابتلا به کمردرد نیازمند رسیدگی فوری هستند

علائمی که در ابتلا به کمردرد نیازمند رسیدگی فوری هستند

کمردرد یکی از شایعترین شکایات در تمامی جمعیت ها می باشد. اما اغلب کمردردها با استراحت و مصرف داروهای ضد التهابی بهبود می یا بند و نیاز به اقدامات اضافی مانند گرافی و آزمایشات خون برای تشخیص ندارند.   در…