دسته: مقالات طب کار
فرم پرونده پزشکی شاغل

فرم پرونده پزشکی شاغل

روش انجام معاینات قبل از استخدام 1) گرفتن شرح حال متقاضی : شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماریها و مشاغل قبلی وی 2) ثبت  عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل…


مقاله فراوانی سندرم متابولیک و فاکتورهای مرتبط با آن در پرسنل مراقبت سلامت

مقاله فراوانی سندرم متابولیک و فاکتورهای مرتبط با آن در پرسنل مراقبت سلامت

مقاله فراوانی سندرم متابولیک و فاکتورهای مرتبط با آن در پرسنل مراقبت سلامت   Nazanin Izadi MD, Elnaz Niazi MD, Omid Aminian MD, Maryam Saraei MD Center for Research on Occupational Diseases. Tehran University of Medical Sciences. Tehran. Iran Keywords…


چکیده مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر بازگشت به کار زودرس بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز قلب تهران

چکیده مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر بازگشت به کار زودرس بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز قلب تهران

چکیده مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر بازگشت به کار زودرس بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز قلب تهران Ramin Mehrdad MD, MPH . Gholam Reza Pouryaghoub MD, Moradi Mahboubeh MD Center for Research on Occupational Diseases. Tehran…


چکیده پایان نامه دکتر محمدرضا قربانی/ بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و افسردگی در رانندگان حرفه ای

چکیده پایان نامه دکتر محمدرضا قربانی/ بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و افسردگی در رانندگان حرفه ای

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و افسردگی در رانندگان حرفه ای Omid Aminian MD. Maryam saraei MD, Mohammad Reza Ghorbani MD Center for Research on Occupational Diseases. Tehran University of Medical Sciences. Tehran. Iran چکیده فارسی: مقدمه…