بررسی یک مورد مراجعه کننده جهت بدو استخدام

بررسی یک مورد مراجعه کننده جهت بدو استخدام:

خانم ۲۶ ساله با مدرک کارشناسی رشته تکنسین اتاق عمل جهت معاینات بدو استخدام و شروع به کار در اتاق عمل به یکی از مراکز طب کار مراجعه نمودند. ایشان اظهار نمودند که از سال ۹۰ به دلیل نامشخص ناقل هپاتیت B می باشند .
در ازمایشات صورت گرفته نیز HBS Ag مثبت بود لذا درخواست آزمایشات لود ویروس و سایر آزمایشات برای ایشان انجام شد.
در نتایج آزمایشات HBe Ag منفی بود و HBV viral load تقریبا 1800IU/ml گزارش شد.
از نظر فوق تخصص گوارش و بیماریهای کبد این فرد با توجه به شرح حال فعلا نیاز به درمان نداشت .
اما با توجه به گایدلاین های طب کار و شغل فرد که احتمال انتقال بیماری وجود داشت (EPP ) از پزشک معالج درخواست شد درمان لازم تا زمان رسیدن لود ویروس به زیر عدد 1000IU/ml انجام پذیرد.
همینطور از شروط لازم برای ادامه کار برای این فرد انجام آزمایش تعیین تیتر و لود ویروسی هر شش ماه ذکر شد.

دیدگاه ها