جلوگیری از سقوط اشیاء و تجهیزات در محیط کاری

نصب محافظ‌هایی مثل تخته محافظ، ریل محافظ یا روکش می‌توانند از ریختن اشیاء بر روی کارکنان یا تجهیزات جلوگیری کنند.

به نظر پائول اریکو (Paul Errico)، مشاور ایمنی، سایر راهکارها عبارتند از:

  • از جعبه‌ی انباشت استفاده کنید
  • مواد و ابزار را درست روی میز قرار دهید
  • اشیاء سنگین را در قفسه‌های پایین بگذارید
  • تجهیزات را دور از لبه‌ی میز قرار دهید
  • از انباشتن اشیاء در جاهایی که محل عبور کارکنان است خودداری کنید

برای محیط کار چیدمانی در ذهن خود طرح کنید که کارکنان هنگام رفت‌و‌آمد در معرض خطر قرار نگیرند.

همچنین کنترل‌های مدیریتی یکی از راه‌های بسیار خوب باری جلوگیری از افتادن اشیا در کارگاه است. مثال‌های این نوع کنترل شامل نصل تابلوها در مناطقی است که کارهای بالابری انجام می‌شود یا نصب داربست برای جولگیری از افتادن اشای از لبه‌ها، استفاده از نوارها در مناطق نگهداری برای جلوگیری از افتادن مواد، استفاده از تورها برای گرفتن اشیایی که می‌افتند، قرار دهی فنس‌ها یا دیگر موانع برای جلوگیری ورود کارکنان و مهمانی به مناطق خطر و زمانبندی کارها به طوری که تعداد افراد حاظر در زمان کارهای پر خطر حداقل باشد.

دیدگاه ها