دومین جلسه علمی ماهانه طب کار با موضوع “غربالگری سلامت عمومی و طب پیشگیری” برگزار شد

دومین جلسه علمی ماهانه طب کار با موضوع “غربالگری سلامت عمومی و طب پیشگیری” با حضور تعدادی از متخصصین طب کار امروز سوم مردادماه 98 در محل دفتر انجمن علمی طب کار برگزار شد.
در این جلسه که در ادامه ی جلسه تیرماه تشکیل شده بود آقای دکتر علیرضا صفائیان، متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره غربالگری سلامت عمومی و طب پیشگیری سخنرانی کرد.
دانلود فایل pdf
دیدگاه ها