دعوت از متخصصان طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای

پایگاه اطلاع رسانی طب کار و بهداشت حرفه ای با هدف تسهیل ارتباط متخصصان طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای و نیز کارفرمایان و مراجعان، انتشار اخبار و مقالات و معرفی مراکز و شرکتهای فعال در این حوزه و همچنین معرفی فرصتهای شغلی تاسیس شده است.

از متخصصان طب کار و استادان، مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه ای دعوت می نماید مقالات، اخبار و معرفی مراکز و شرکتهای خود را به همراه تصاویر جهت درج در پایگاه اطلاع رسانی تخصصی طب کار و بهداشت حرفه ای ارسال نمایند.

ایمیل: occmedir@gmail.com

دیدگاه ها