فرم پرونده پزشکی شاغل

روش انجام معاینات قبل از استخدام

1) گرفتن شرح حال متقاضی : شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماریها و مشاغل قبلی وی

2) ثبت  عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل و محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

3) معاینه اندامها : معاینه عمومی دستگاههای قلب و عروق، ریه ها، کلیه ها، اعصاب، چشم و گوش که توسط “پزشک عمومی دوره دیده طب کار و یا متخصص طب کار” انجام میشود.

4)بینایی سنجی

5)شنوایی سنجی

6) درخواست انجام   آزمایشهای پاراکلینیک مورد نیاز بر اساس نوع مواجهه شاغل: شامل آزمایش خون و ادرار از نظر قند، چربی، عفونت، نوارقلب و در برخی موارد بسته به نوع شغل عکسبرداری از قفسه سینه و ستون فقرات، سنجش میزان شنوائی و تست عملکرد ریوی.

برای دانلود فایل PDF فرم خام پرونده پزشکی شاغلین کلیک کنید.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

form

دیدگاه ها