معرفی مرکز تخصص طب کار گلستان

مرکز تخصصی طب کار گلستان
فعال در زمینه ی معاینات سلامت شغلی در سطح استان گلستان
موسس و مسئول فنی : خانم دکتر نیازی متخصص طب کار و بیماریهای شغلی دارای بورد تخصصی

www.gomc.ir
phone: 01732327923
iphone:09352714227

 

دیدگاه ها