نهمین همایش دو سالانه سراسری اختلالات خواب

نهمین همایش دوسالانه سراسری اختلالات خواب با همکاری مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار می شود.
مهلت ارسال مقاله برای شرکت در همایش تا تاریخ سی آبان ۱۳۹۸ می باشد.

دیدگاه ها