هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی

به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی :

هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است. اما مردم ایران دو سه سالی ست که در تاریخ سی ام دی ماه نیز به یاد آتش نشانان می افتند. آتش نشانانی که جان باختند.
۱۶ آتش نشان در یک ساختمان. ساختمانی به نام پلاسکو. یادشان گرامی باد.

در آنالیز شغلی آتش نشانی عواقب بهداشتی مضری به غیر از حوادث و آسیبهای احتمالی ناگهانی برای آتش نشانانی که در معرض فرآورده های احتراق مواد قرار می گیرند وجود دارد . خطرات شغلی که توسط آتش نشانان تجربه می شود به عنوان خطرات فیزیکی ، حرارتی ، ارگونومیک ، شیمیایی و روانی طبقه بندی شود.
در ارتباط با مواجهات فیزیکی و ارگونومیک این افراد باید گفت وزن اضافه شده تجهیزات و وسایل حفاظت فردی باعث افزایش فشار فیزیکی مورد نیاز می شود. باید دقت داشت که لباس های محافظ هنگام خیس شدن بسیار سنگین تر می شوند.

بسیاری از مواد و مواجهات شغلی آتش نشانی در تولید بیماریهای قلبی عروقی ، تنفسی یا نئوپلاستیک دخیل هستند.

غلظت های قابل توجهی از مواد خطرناک از جمله مونوکسید کربن ، بنزن ، دی اکسید گوگرد ، هیدروژن سیانید ، آلدهیدها ، کلرید هیدروژن ، دی کلرول فلوئورومتان از جمله این مواجهات خطرناک می باشد.
قرار گرفتن در برابر محصولات احتراق کربن مانند هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) و بنزن نگران کننده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که مواجهه با PAH با سرطان ریه و پوست و مواجهه با بنزن سرطان خون همراه است.

و در انتها مشکلات سایکولوژیک از جمله مخاطرات شغلی ایشان است که گاهی امکان دارد نایده گرفته شود و یا شدت آن به درستی ارزیابی نشود

دیدگاه ها