دسته: فرم ها
فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و…


فرم پرونده پزشکی شاغل

فرم پرونده پزشکی شاغل

روش انجام معاینات قبل از استخدام 1) گرفتن شرح حال متقاضی : شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماریها و مشاغل قبلی وی 2) ثبت  عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل…